Yayın Politikası

YAZARLAR İÇİN

Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin yayınlanması ve ilgili süreçlerin yürütülmesinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yayınlanmak üzere başvurusu yapılan makaleler içerik olarak derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu ve yayın kurulunca belirtilen yazım ve yayın kurallarına uygun olmalıdır.

Makale başvuru süreci aşağıdaki aşamaları içermektedir:

  1. Yazar(lar) belirtilen yazım yönergesine uygun biçimde “Word” ortamında hazırladıkları dosyayı saghizkud@gmail.com adresi üzerinden ulaştırabilirler. E-postanın erişimini takiben başvurularının alındığına dair geribildirimde bulunulur.
  2. Başvuru niteliğinde gönderilen çalışmalar ilk etapta ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme kapsamında çalışmalar, öncelikle dergi editörü tarafından derginin amaç ve kapsamına uygunluğu bağlamında değerlendirilir. Derginin amaç ve kapsamına uygun olmadığı düşünülen çalışmalar doğrudan geri çevrilir.
  3. Amaç ve kapsam açısından uygun bulunan eserler, yazım kurallarına ve şekil şartlarına uygunluk bakımından teknik editörler ve dil editörleri tarafından incelenerek, ihtiyaç görülmesi durumunda hakemlere havale edilmeden önce yazar(lar)a gerekli düzeltmelerin yapılması için geri gönderilir.
  4. Ön inceleme sürecini başarıyla aşan çalışmalar, yayın kurulu kararı ile uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak iki farklı hakeme yazar bilgileri olmaksızın, incelenmek üzere gönderilir. Hakemlik süreci “Bu haliyle yayınlanabilir”, “Küçük çaplı düzeltmeler sonrasında yayınlanabilir”, “Büyük çaplı düzeltmeler sonrasında yayınlanabilir”, “Yayınlanamaz” veya “Geliştirilerek tekrar başvuru yapılması önerilir” seçenekleri ile tamamlanır. Bir çalışmanın en az iki farklı hakemin “Bu haliyle yayınlanabilir”, “Küçük çaplı düzeltmeler sonrasında yayınlanabilir” ve/veya “Büyük çaplı düzeltmeler sonrasında yayınlanabilir” kararlarının ardından yayın programına dâhil edilir. Önerilen düzeltmelerin kontrolü ilgili hakem tarafından gerçekleştirilir. İlgili hakem, önerdiği düzeltmelerin yapılmadığı kanaatine varırsa, çalışmanın yayınlanmasını bu aşamada da reddedebilir. Öneriler doğrultusunda yapılan düzeltmeler, ilgili hakeme mutlak suretle ayrı bir metinde rapor edilmelidir.
  5. Değerlendirilmek üzere çalışmanın atandığı iki hakemden biri “Bu haliyle yayınlanabilir”, “Küçük çaplı düzeltmeler sonrasında yayınlanabilir”, “Büyük çaplı düzeltmeler sonrasında yayınlanabilir” seçenekleri yönünde kanaat bildirirken, diğer hakem “Yayınlanamaz” veya “Geliştirilerek tekrar başvuru yapılması önerilir” seçeneklerinden birine karar vermişse, çalışma değerlendirilmek üzere yayın kurulu tarafından üçüncü bir hakeme sevk edilir.
  6. Yazarlar, hakemlerden gelen düzeltme istekleri doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yaparak çalışmalarını, kararın iletildiği e-posta tarihini takiben en geç 15 gün içerisinde göndermelidirler. Bu sürenin aşılması durumunda yayın kurulu çalışmaya ilerleyen sayılarda yer verme veya yayın programından çıkarma hakkına sahiptir.
  7. İki farklı hakemin yayınlanabileceği yönünde görüş bildirdiği ve önerilen gerekli düzeltmelerin yapıldığını tespit ettiği çalışmalar, çalışmanın niteliğine göre son olarak istatistiksel analiz editörü tarafından incelenir. İstatistiksel analiz editörü bu aşamada düzeltme isteme hakkına sahiptir. İstatistiksel analiz incelemesi aşamasını tamamlayan makaleler yayın programına eklenerek uygun olan ilk sayıda yayınlanır.

HAKEMLER İÇİN

Yayın kurulu tarafından hakemlere gönderilen çalışmaların değerlendirme süresi 15 gündür.

Değerlendirme süreçleri üzerinden katkı sağlayan hakemlere, değerlendirdikleri çalışmanın yayınlanma durumundan bağımsız olarak mutlak suretle “Hakemlik Sertifikası” e-posta yolu ile gönderilir.