Category: Makaleler

MİTLER ORMANINDA KAYBOLMAK: ŞİZOFRENİ

ÖZET Mit; bilimsel gerçeklerden uzak, halk tarafından ortaya atılmış bilgilerden oluşan efsane olarak tanımlanmaktadır. Şizofreniye ilişkin pek çok mit bulunmaktadır. Şizofreni tanılı bireyler ve aileleri, hastalığa uyum sürecinin ve hastalığın getirdiği bakım yükünün yanı...

YARDIMLI İNTİHAR VE TURİZMİ: ÜLKE UYGULAMALARI

ÖZET İntihar turizmi, kendine özgü birtakım tartışmalı sorularla ortaya çıkmış güncel, merak uyandıran ve bazı ülkelerde artan ilgiye sahip bir konudur. Bunun yanı sıra artan yardımlı intihar talepleri nedeniyle etik anlamda da önemli konulardan...

HASTANE POLİKLİNİKLERİNDE VAKA BAŞINA VE HİZMET BAŞINA ÖDEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZET Bu çalışmanın amacı; hastane poliklinik ödemelerinde vaka başına ödeme yöntemiyle hizmet başına ödeme yönteminin, hastane gelirleri açısından karşılaştırılmasıdır. Araştırma retrospektif, kesitsel, bir kayıt araştırmasıdır. Araştırma İzmir’de faaliyet gösteren bir A2 grubu Sağlık Bakanlığı...

KOVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HARCAMALARI

Özet İlk Kovid-19 vakası Çin’in Wuhan kentinde tespit edildi. Ardından virüs diğer ülkelere yayıldı ve görülme oranı tüm dünyada hızla arttı. Kontrol edilemeyen bu durum karşısında, DSÖ pandemi ilan etti. Türkiye Sağlık Bakanlığı, 11...

TOPLUMUN HASTA MAHREMİYETİNE BAKIŞ AÇISI

Özet Mahremiyet kavramı, kişinin özel yani kendisine ait olan bir alanı ifade etmektedir. Toplumun hasta mahremiyetine bakış açısı yaşa, cinsiyete vb. demografik özelliklere göre farklılık gösterebilmektedir. Bu araştırmada Toplumun hasta mahremiyetine bakış açısının belirlenmesi...

YAŞLI BİREYLERİN HEKİMLERLE İLETİŞİMİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ

Özet Günümüzde hasta-hekim ilişkisini etkileyen teknoloji ve internet kullanımı üzerine çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Öte yandan, teknolojinin (internet, sosyal medya ve bilgisayar kullanımı gibi) hekimler ve yaşlı bireyler arasındaki rolü hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Bu...

MOBİL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE TEKNOLOJİ KABUL TEORİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Özet   Bu çalışmada, E-sağlık ve onun alt kavramları, mobil sağlık (m-sağlık) hizmetlerinin kullanım alanları ve paydaşları, m-sağlık uygulamaları (apps) sınıflandırılması ve pazarının güncel durumu, giyilebilir teknolojiler ve m-sağlık teknolojileri kullanıcılarının teknoloji kullanım niyetlerini...