Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin COVID-19 ile İlgili İnternet Arama Trendlerinin Karşılaştırması

MAKALE ÖZETİ

Koronavirüs, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Koronavirüs pandemisi, 11 Şubat 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVID-19 olarak adlandırılmıştır. Hızlı yayılım göstermesi nedeniyle COVID-19, ülkelerin sağlık, ekonomik, sosyal ve çalışma yaşamına dair önlemler almasını zorunlu kılmıştır. Bireyler hem yaşadıkları ülkede alınan önlemler hem de hastalık hakkında bilgilere ulaşmak için Google gibi internet arama motorlarını kullanmaktadır. COVID-19’un semptomlarının, vaka sayılarının ve alınan önlemlerin Google aramalarında sıklıkla yer alması, aramaların incelenmesini olanaklı kılmıştır. Bu araştırmada, pandemi ile mücadelede farklı başarı düzeylerine sahip olan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de COVID-19 ile mücadelede alınan önlemlerin, bu önlemlerle bağlantılı olarak bireylerin internette bilgi arama trendlerinin, COVID-19 vaka sayılarının ve bunlar arasındaki paralelliğin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel olarak kurgulanan bu araştırmada veri toplamada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Ülkelerin aldığı önlemlere ilişkin bilgiler ve vaka sayıları Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), DSÖ ve ülke bakanlıklarının resmi internet sayfalarından, Google arama verileri ise Google Trends üzerinden elde edilmiştir.

Elde edilen bu bilgilerin sistematik bir şekilde incelenebilmesi ve karşılaştırılabilmesi için taramalar 31/12/2019-31/10/2020 tarihleri ile sınırlandırılmıştır. Araştırma sonucunda ülkelerin aldığı önlemler sınıflandırılmış, alınan önlemler ve öne çıkan gelişmeler vurgulanmış ve incelenen ülkelerin vaka sayıları ve aldığı önlemler ile Google arama trendleri arasında beş periyotta da paralellikler olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda bireylerin hangi konularda bilgiye ihtiyaç duyduğunun belirlenmesinde Google Trends verilerinin kullanılabileceği ortaya koyulmuş ve pandemi yönetiminde internet ve diğer kitle iletişim araçlarının yakından takip edilerek doğru bilginin yayılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

PDF

YAZARLAR

Hanife Handan ÖZDEMİR

İlkay YEŞİLGÜN

İrem Nilay DURMUŞ

Kübra KARAL

Muhsin TIĞCAR

Nazmiye TÜRK

Pelin Sena ÇELEBİLER

Tuğba Nur KUM

Uğur DUYMAZ

Ümran TUNA

You may also like...