Monthly Archive: Mayıs 2021

Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu

MAKALE ÖZETİ Evrensel bir kavram olan merhamet; bir canlının başına gelen kötü/acı veren durumdan ötürü, onu fark eden kişide üzüntü ve acıma duygularının meydana gelmesidir. 20. yy sonlarına doğru adından bahsettiren merhamet yorgunluğu acil...

Türkiye’de Sağlık Alanında Çok Kriterli Karar Verme Uygulamaları ile İlgili Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

MAKALE ÖZETİ Bu çalışmada, sağlık hizmetleri alanında kullanımı giderek yaygınlaşan çok kriterli karar verme uygulamalarının Türkiye’deki kullanımını değerlendirmek amaçlanmıştır. 2006-2020 yılları arasındaki erişime açık olan makaleler analiz edilmiş ve “Google Scholar, Pubmed ve Web...

Ergenlerde Riskli Davranış Gösterme Eğilimlerinin İncelenmesine Yönelik Kesitsel Bir Araştırma

MAKALE ÖZETİ Riskli davranışlar, bireylerin yaşantılarını olumsuz yönde etkileyen, davranışlardır. Riskli davranış göstermede ergenler, önemli bir grubu oluşturmaktadır. Ergenlerin riskli davranışlara eğilimli olmaları, onları bedenen, ruhen ve sosyal yönden etkileyebilmektedir. Bu kapsamda bu araştırmanın...