Bilimsel bilgi üretiminin kaynağı olan tüm değerli araştırmacılara merhaba

İnsanlık tarihi, insanın var olduğu çevreyi ve bu çevre ile olan ilişkilerini, maddi, bireysel ve toplumsal olarak anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştığı bir yolculuktur. Bu görece uzun yolculuk boyunca birçok soru sorulmuş ve cevapları aranmıştır. Bilimsel bilgi ve yöntemler, sorulan bu soruların henüz tamamına bir cevap verememekle birlikte insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ilerlemenin kat edilmesini sağlamıştır. Bilimsel bilgi insanlar için açıklanamaz olanları açıklanabilir, kavranabilir ve kontrol edilebilir hale getirmiştir. Bilimsel bilgi ve yöntemler sayesinde insanlık evrensel ve ortak bir dile sahip olmuştur.

Bilimsel bilgi ve yöntemler, küçük veya büyük pek çok araştırmanın sonuçlarının birikimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu birikimi ortaya çıkaran ise tekil veya çoğul olarak bilimsel araştırmalar yapan araştırmacılardır. Araştırmacıların bilimsel çalışmalarının sonuçlarını diğer araştırmacılar ve ilgililer ile paylaştıkları ana kaynak ise bilimsel dergilerdir. Bu açıdan “Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi” olarak bizim de yola çıkışımızdaki ana motivasyon araştırmacıların bilimsel çalışmalarını yayınlayabilecekleri kaynaklardan birisi olabilmektir.

Dergimiz bilimsel özerkliğe ve etik değerlere bağlı olarak üretilen bilimsel bilginin, tüm insanlığın çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu genel ilkelere bağlı olarak dergimiz sağlık yönetimi alanında yapılan çalışmalar odak olmak üzere sağlık politikası, sağlık ekonomisi, sağlık sosyolojisi, sosyal politika ve sağlık hizmetleri ile ilişkili tüm bilimsel çalışmalara yer vermeyi amaçlamaktadır. Bu çerçeve dâhilinde tüm araştırmacıları dergimize katkıda bulunmaya davet ediyor ve çalışmalarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz.

You may also like...