YARDIMLI İNTİHAR VE TURİZMİ: ÜLKE UYGULAMALARI

ÖZET

İntihar turizmi, kendine özgü birtakım tartışmalı sorularla ortaya çıkmış güncel, merak uyandıran
ve bazı ülkelerde artan ilgiye sahip bir konudur. Bunun yanı sıra artan yardımlı intihar talepleri
nedeniyle etik anlamda da önemli konulardan biri haline gelmektedir. Yardımlı intihar genellikle
kişinin kendisini öldürmesine yardım etmek için yapılan herhangi bir eylem olarak tanımlanmaktadır.
İntihar turizmi ise, yardımlı intihar eylemini gerçekleştirmek için yapılan seyahatleri ifade
etmektedir. Yaşam kalitesinin göz ardı edilemeyecek ağrılar, acılar ya da sakatlıklar nedeniyle düşüşü
kişilerin niteliksiz bir yaşamı tercih etmemelerine ve ölümü arzulamalarına neden olabilmektedir.
Dünya’da yardımlı intihar hizmeti sunma amacıyla faaliyet gösteren ve belirlenen koşulları yerine
getirmeleri şartıyla üyelerine yardımlı intihar hizmeti sunan organizasyonlar bulunmaktadır. Bu
çalışma derleme niteliğinde olup, yardımlı intihar ve intihar turizmi kavramlarına, kavramların
yasal çerçevesine ve hizmeti sunan uluslararası kuruluşlara ilişkin bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Çalışmanın, konu ile ilgili gelecekte yapılacak araştırmalara temel oluşturması hedeflenmiştir.
Çalışma, tartışmalı bir konuya ışık tutması açısından önem arz etmektedir.

 

Yazar(lar)

Gizem Zevde AYDIN

 

PDF

You may also like...