Bir Sistematik Derleme: Sağlık Hizmetlerinde Kuruluş Yeri Seçimi

Özet

Kuruluş yeri kararları; sadece mevcut zaman dilimindeki şartların değil ayrıca işletmenin hayatı
boyu oluşabilecek olası değişikliklerin de hesaba katılmasını gerektiren uzun süreli, yüksek riskli
ve organizasyon için hayati önem taşıyan stratejik kararlardır. Sağlık sektörü gibi sosyal fayda
boyutu, karışık ve belirsiz yapısı ile öne çıkan bir sektördeki organizasyonlar için karar verme
süreçlerinde kullanılan yöntemler bu hayati stratejik kararlar sebebiyle kritik önem taşımaktadır.
Bu araştırmada, 2015 ile 2020 yılları arasında İngilizce ve/veya Türkçe dilinde yayımlanmış ve
tam metnine erişilebilen 23 çalışma, literatürdeki çalışmaların incelenmesi amacıyla sistematik
derleme yöntemi kullanılarak yürütülen araştırmanın kapsamına dahil edilmiştir. Bu çalışmaların
yarısından fazlasının karar verme süreçlerinde çok kriterli karar verme yöntemleri kullandığı tespit
edilmiştir. Ayrıca, araştırmaya dahil edilen çalışmaların yine büyük çoğunluğunun karar verirken
yalnızca bir yöntem kullandığı saptanmıştır. Buna ek olarak, araştırmaya dahil edilen çalışmaların
%34,8’inin, karar verirken belirsizlik unsurunu dikkate alarak süreci yürüttükleri gözlemlenmiştir.

 

Yazar

Araş. Gör. Dilara ARSLAN

 

PDF

You may also like...