Hastanelerde Süreç Yönetimi: Covid-19 Pandemisi Örneği

Süreçler; bir program doğrultusunda eşgüdümlülükle ortaya konulan, sistematik olarak birbirine nedensel veya işlevsel olarak bağlı organize olaylar ailesidir. Süreç yönetimi ise üretim süreçlerini doğrusal bir düzene sokmakta, maliyet etkililikle birlikte kalite ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Sağlık hizmetlerinin özgül niteliklerinden dolayı sağlık kurumlarında süreç yönetimi uygulamaları hayli önem kazanmaktadır. Bu çalışma, COVID-19 pandemisinin Türkiye’de bir hastane düzeyinde geçirdiği süreçlerin algoritmalarla ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Geliştirilen algoritmalarla enfeksiyon vakalarının tespiti, takibi, tedavi ve taburcu süreçleri için bir yol haritası oluşturulmuştur. Süreç yönetimi yaklaşımıyla oluşturulan algoritmaların, yöneticilere fonksiyonel olarak katkı sağladığı görülmüştür

PDF

YAZARLAR

Ali İhsan ÖKSÜZ

You may also like...