KOVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HARCAMALARI

Özet

İlk Kovid-19 vakası Çin’in Wuhan kentinde tespit edildi. Ardından virüs diğer ülkelere yayıldı ve
görülme oranı tüm dünyada hızla arttı. Kontrol edilemeyen bu durum karşısında, DSÖ pandemi
ilan etti. Türkiye Sağlık Bakanlığı, 11 Mart 2020’de İstanbul Türkiye’de ilk resmi kovid vakasını
açıkladı. İlk kaydedilen vakanın ardından, virüs hızla diğer şehirlere de yayıldı. Bu çalışmanın amacı,
pandemi döneminde kovid-19’un sağlık harcamalarına etkisini incelemektir. Pandeminin sağlık
harcamalarını nasıl etkilediğini net olarak anlayabilmek için önceki dönemlerle de kıyaslamak
önemlidir. Bu çalışma, sağlık harcamalarının yönetimi ile ilgili vaka çalışması yöntemi kullanan
araştırmacılara ışık tutulması amaçlanmaktadır. Her ülke ekonomisinin bir kısmını salığa ayırmak
zorundadır. Sağlığa yapılan yatırımla, bünyesinde yaşayan toplumların refahı artacaktır. Tahsis
edilen bu bütçe, ülkenin düzeyine ve çeşitli faktörlere göre değişmektedir. Türkiye’de kişi başına
sağlık harcaması düzeyinde yıllar içinde büyük farklılıklar olmuştur. Pandemi öncesi ve pandemi
esnasındaki sağlık harcamaları karşılaştırıldığında, Türkiye’deki dönemler arasında küçük farklılıklar
olduğu görülmektedir.

 

Yazar

Sevinç Elif ŞEN

 

PDF

You may also like...