TÜRKİYE’DEKİ KAMU HASTANELERİ WEB SİTELERİ PERFORMANSININ İNCELENMESİ

ÖZET

Sağlık hizmeti veren ve alanlar arasında ilk bağlantı internet ile sağlanabilmektedir. Bu nedenle bir
hastane veya sağlık sistemi için web sitesi, mevcut ve potansiyel hastalar için önemli bir iletişim
kanalı haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, kamu hastanelerinin web sitelerini teknik hizmetler,
hastane bilgisi ve hizmetleri, kabul ve sağlık hizmetleri, interaktif çevrimiçi hizmetleri, dış
faaliyetleri, sosyal medya kullanımı, medya ilişkileri, açılmayan/çalışmayan sekmeler ve güvenirlik
başlıkları altında incelemektir. Analizler 80 T.C. Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanesi, 14
T.C. Sağlık Bakanlığı Şehir Hastanesi ve 39 Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi web sitesi verisi
ile yapılmıştır. Bu analiz sonucunda hastane skorları çıkarılmış, web sitelerinin karşılaştırmalı
performansı sunulmak istenmiştir. Hastanelerin teknik hizmetler, sosyal medya kullanımı,
açılmayan/çalışmayan sekmelerin dağılımı, web sayfalarının güvenirliği hizmetleri ve toplam
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulunmuştur (p<0,005). Anlamlı farkın
olduğu tüm boyutlarda Sağlık Bakanlığı hastanesi web siteleri performans ortalama skorlarının
daha yüksek olduğu görülmektedir.
• TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen,
2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında
desteklenen “1919B012000202 Başvuru No’lu Türkiye’deki Kamu Hastaneleri Web Siteleri
Performansının İncelenmesi” adlı projeden üretilmiştir.

Yazar (lar)

Abdülkadir Cizlev

Gülpembe Oğuzhan

 

PDF

You may also like...