Sağlık Kurumlarında Verimlilik Yönetimi: Eczane Örneği

Verimliliğin ulusal refahı arttırmadaki rolü, bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. Buna karşın, bazı sağlık kurumları hem insan hem de sermaye kaynaklarını etkili ve verimli kullanamamaktadır. Verimliliği arttırmak için, hızla değişen iç ve dış faktörler dikkate alınmalı ve sağlık örgütünün kapasitesi değişimlere ayak uyduracak biçimde planlanmalıdır. Performansın verimliliğinin ya da herhangi bir boyutunun ölçülmesi, herhangi bir verimlilik iyileştirme çabasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bunun nedeni, “sadece ölçülebilen şeylerin yönetilebileceği” gerçeğidir. Bu çalışmada, Sağlık hizmeti sunucularından biri olan eczacıların yasal boyutu irdelenmiş olup, üç eczane şubesinin Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi ile verimlilik ölçümü yapılmıştır. Verimlilik ölçümü için girdi değişkenleri olarak personel sayısı, alan ve yıllık kira masrafı, çıktı değişenleri olarak ise müşteri sayısı ve ciro belirlenmiştir. Daha sonra etkin olmayan karar verme birimin verimli hale getirecek girdi ve çıktı miktarları belirlenmiştir.

PDF

YAZARLAR

Serkan PARILDAR

Dr. Orhan PARILDAR

Dr. Burak AYDOĞDU

You may also like...