Çalışma Ortamının Çalışan Gözünden Değerlendirilmesi: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Örneği

Çalışma ortamının özellikleri çalışanların iş performansını, motivasyonunu ve tatmin düzeyini etkileyebilmektedir. Çalışma ortamının hava koşulları, ısı, nem, aydınlanma ve gürültü gibi fiziksel faktörlerinin çalışanlar tarafından nasıl algılandığı önem arz etmektedir. Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik ve idari personelinin eski ve yeni yerleşkelerini karşılaştırarak değişen çalışma ortamlarını nasıl değerlendirdiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Fakültede çalışan 113 akademik ve idari personel çalışmanın evrenini oluşturmuş, evren kolay ulaşılabilir olduğundan örneklem seçilmemiş, toplam 90 anket değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonucunda personelin genel olarak yeni yerleşkeyi (Keçiören) eski yerleşkeye (Dikimevi) kıyasla daha yüksek puanla değerlendirdiği, iş yerlerinin taşınmasının sosyal aktivitelerini, iş yerine ulaşım hızı ve maliyetlerini etkilediği belirlenmiştir. Çalışma bulguları doğrultusunda, çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik öneriler getirilmiştir.

PDF

YAZARLAR

Ayça ÇAKMAK

Burçin ERDOVANYILMAZ

Buse KARAN

Fatma KARA

Hacer Nur ALPASLAN

Naime Esra TEKİN

Sedef KOCAKÖSE

Selen MERGEN

Elif ERBAY

You may also like...