Sağlık Teknolojisi Değerlendirmelerinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Kullanımı: Bibliyometrik Bir Analiz

Özet

Sağlık sistemleri, ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla karşılamak durumundadır. Sınırlı kaynakların olması sağlık hizmetlerinde karar verme süreçlerinin önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlık teknolojileri değerlendirme alanında çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanımına ilişkin literatürün bibliyometrik analizine dayalı kapsamlı bakış sağlamaktır. Araştırma, dahil edilen çalışmaların mevcut durumunu, çalışmanın alıntılarına ilişkin bilgileri, kullanılan anahtar kelimeleri, çalışmaların yazarları ve ilişki ağları, ülkeler arası iş birliğine yönelik analizleri ortaya koymaktadır. Çalışmalar, 203 araştırma makalesi, 34 inceleme makalesi olmak üzere toplam 237 çalışmadan meydana gelmektedir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre alana yönelik çalışmaların 2004- 2023 yılları arasında 146 farklı dergide yayınlandığı, yıllık olarak %5,95 büyüme oranına sahip olduğu ve yaklaşık olarak makale başına ortalama 25 alıntı sayısına sahip olduğu görülmektedir. Çalışmalardan 8 tanesi tek yazar tarafından yazılırken, makale başına ortak yazar sayısı 8,95 olarak bulunmuştur. Uluslararası ortak yazarlığın ise %43,88 oranında olduğu görülmüştür. Sağlık teknolojisi değerlendirmelerinde çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanımına yönelik bilimsel araştırmalarda nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar, geri ödeme, ekonomik değerlendirme gibi konu başlıklarının da üzerinde durulması, alana yeni bir perspektiften bakmayı sağlayacak ve alandaki bu boşluğu doldurma potansiyeline sahip olacaktır.

 

Yazar(lar)

Ferit Sevim

 

PDF

You may also like...