Yeni Başlayanlar İçin Sağlık Kurumlarında Olasılıklı Stok Yöntemleri

ÖZET

Tüm kuruluşlar, bir tür stok planlama ve kontrol sistemi kullanmaktadır. Stok yöntemleri alanında basit pek çok yöntemin yanında karmaşık problemlerin çözümü için kullanılan matematiksel modeller de bulunmaktadır. Bir ürüne veya hizmete yönelik talebin zaman içerisinde değişim göstermesi ve bunun kesin olarak bilinmemesi, buna ek olarak tedarik süresinin de tam olarak belirlenememesi söz konusuysa olasılıklı stok yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın, sağlık kurumlarında olasılıklı stok yöntemleri konusunda yola yeni çıkmış olanlara kılavuz niteliği görecek yalın ve anlaşılır bilgiler sunması amaçlanmıştır. P sistemi olarak adlandırılan sabit periyotlu sistemde stoklar belirli bir dönemin sonunda sipariş edilmektedir. Sabit miktar veya Q sisteminde, her bir kalem için her sipariş verildiğinde aynı sabit miktar stoklara eklenmektedir. Bunların dışında, talep değişken ve tedarik süresi sabit; tedarik süresi değişken ve talep sabit; hem talep hem de tedarik süresi değişken olduğunda kullanılmak üzere üç farklı olasılıklı stok modeli de bulunmaktadır. Bir diğer yöntem olan ABC analizi ise, stokların önem derecesine göre sınıflandırılması ilkesine dayanmaktadır. Stokların önem derecesi ise, kullanılan malzeme miktarı ve fiyatı temel alınarak belirlenmektedir. Sağlık kurumlarında, hizmet sunumunun aksamaması, malzeme ihtiyacı doğduğunda istenilen miktarda, istenilen zamanda, kaliteli ve ekonomik olarak yapılabilmesi doğru stok yönetimi sayesinde mümkün olabilir. Sağlık yöneticilerine, karar alma süreçlerinde yardımcı olacak bu yöntemlerden faydalanmaları önerilmektedir.

 

YAZAR(LAR)

Gökçen ÖZLER

 

PDF

You may also like...