Türkiye’de Sağlık Sektöründe Talep Öngörüsü: Sistematik Bir Derleme

Bu çalışma, sağlık sektörü özelinde yayınlanan talep öngörü araştırmalarının ve öngörü sürecinde kullanılan yöntem ve tekniklerin özeti niteliğinde olup, ulusal literatürün incelenmesini amaçlamıştır. Türkiye’de sağlık kurumlarında talep öngörüsü yöntemlerinin uygulanma nedenlerini, hangi alanlarda uygulandığını ve sonuçlarını sistematik olarak gözden geçirmektir. Araştırmada sistematik derleme yöntemi kullanılmış ve çalışma PRISMA yönergesine uygun bir şekilde yürütülmüştür. Yapılan literatür taraması neticesinde Türkiye’de ulaşım, enerji, imalat, ulaşım, sağlık gibi çok çeşitli sektörlerde talep öngörü yöntemlerini içeren çalışmaların varlığı görülmüştür. Kullanılan teknikler açısından incelendiğinde hareketli ortalamalar ve üssel düzeltme başta olmak üzere zaman serileri analizi ve regresyon analizi yardımıyla yapılan öngörülerin nispeten daha çok tercih edildiği gözlemlenmiştir. Yapılan sistematik derleme talep öngörüsü uygulamalarının sağlık sektöründe farklı nedenler ile farklı konularda uygulandığını göstermiştir. Çalışmaların daha çok hasta talebini öngörme üzerinde gerçekleştiği söylenebilir. Araştırma sağlık kurumları yönetimi alanında talep öngörüsü konularına odaklanmış araştırmacı sayısının sınırlılığı hakkında da bilgi vermektedir. Sağlık kurumları yönetimi literatüründe talep öngörüsü alanının güçlenmesi ve gelişimi için, bu konulara ilgi duyan araştırmacı sayısının ve bu araştırmacılar arasındaki işbirliklerinin güçlenmesi büyük önem taşımaktadır.

PDF

YAZARLAR

Hakan ÖZTÜRK

You may also like...