Nesne İlişkileri Kuramı, Bağlanma Kuramı ve Transaksiyonel Analize Göre Emzirmenin Önemi

MAKALE ÖZET

Bu derleme; emzirme sürecinde anne ile bebek arasında oluşması istenen ve beklenen güvenli bağ ile bebeğin anneye ve kendine atfettiği değerin, bebeğin tüm hayatı boyunca kişilerarası ilişkilerinde etkili olduğuna vurgu yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Bebek için olumlu geçen emzirme süreci sayesinde, bebek ve annesi arasında “İyi/Haz veren”, “Ben değerliyim-O güvenilir”, “Ben iyiyim-O iyi” şeklinde olumlu şemalar oluşur. Olumsuz geçen emzirme süreci sonunda ise “Kötü/Hayal kırıklığına uğratan”, “Ben değerliyim-O güvenilir değil”, “Ben iyi değilim-O iyi değil” şeklinde olumsuz şemalar oluşur. Bebeklik döneminde emzirme süreci ile birlikte oluşan bu olumlu veya olumsuz şemalar kişinin ileriki yaşamında hem kendine hem başkalarına hem de hayata bakışını belirler. Bebeğin geri kalan yaşamını şekillendiren emzirme süreci ve bu sürecin psikolojik etkileri, öncelikle bireyin dolayısıyla toplumun ruh sağlığı açısından önemlidir.

PDF

YAZARLAR

İrem ÖZEL BİLİM

You may also like...