PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE YAŞAM DOYUMU: HEMŞİRELİK ALANINA İLİŞKİN BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

ÖZET

Bu derleme; insan hayatı gibi çok daha dikkat gerektiren, hatanın yerinin olmadığı bir alanda
çalışan ve stresli bir meslek grubunda yer alan hemşirelerin etkin, yeterli ve standart bir şekilde
hizmetlerini sunabilmesi, öğrenim hayatlarından itibaren mesleklerine bağlı olması, stresli
durumlarda etkin baş edebilmesi, tükenmişlik gibi olumsuz duyguları yaşamaması maksadıyla
psikolojik sağlamlık ve yaşam doyumu kavramlarının hemşirelik mesleğinde oldukça önemli birer
kavram olduklarına vurgu yapmak ve gelecekte bu iki konu üzerine yürütülebilecek çalışmalara
temel oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Araştırma bulgularına göre hemşirelerin kendilerine verilen değerin artırılmasıyla, mobinge maruz
kalmamasıyla, sosyoekonomik iyileştirmelerin yapılmasıyla, mesleki yaşamlarında ilerleme fırsatı
tanınmasıyla psikolojik sağlamlık ve yaşam doyumu düzeylerinde anlamlı bir artış sağlanacağı
gözlemlenmiştir.
Literatür taraması olarak hazırlanan bu çalışma hemşirelerin psikolojik sağlamlık ve yaşam kaliteleri
ile araştırma sonuçlarının ortaya konması alana özgü sorunların saptanmasına ve erken müdahale
ile kaldırılmasına olanak sağlayacağı ifade edilebilir. Dolayısıyla bu çalışmada hemşirelerin psikolojik
sağlamlık ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Çalışma sonucunda elde
edilecek sonuçların riskli hemşirelik gruplarının belirlenmesine, mevcut durumun saptanmasına,
gelecekte yapılacak eğitim ve çalışmaların planlanmasına yardımcı olması açısından önemlidir.

 

Yazar(lar)

Mücahit Karaman

 

PDF

You may also like...