YAŞLI BİREYLERİN HEKİMLERLE İLETİŞİMİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ

Özet

Günümüzde hasta-hekim ilişkisini etkileyen teknoloji ve internet kullanımı üzerine çeşitli
çalışmalar yapılmaktadır. Öte yandan, teknolojinin (internet, sosyal medya ve bilgisayar kullanımı
gibi) hekimler ve yaşlı bireyler arasındaki rolü hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada
teknolojinin bu ilişkideki rolünü inceleyen araştırmalar tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir. PubMed
veri tabanı üzerinde yapılan araştırmada, konuyla ilgili altı araştırma makalesi olduğu görülmüştür.
Araştırmalar, yaşlı yetişkinlerin doktorlarla iletişim kurmaya istekli olduklarını bulmuştur. Benzer
şekilde, araştırmalarda teknolojinin kolaylaştırıcı bir rol oynadığına dair kanıtlara yer verilmiştir.
Ayrıca, bu çalışmada eğitimin teknoloji kullanımına önemli katkılar sağladığı vurgulanmıştır. Sonuç
olarak, salgının da etkisiyle teletıp uygulamaları sağlık sistemlerinin bir parçası haline gelmiştir.
Bu süreçten en çok etkilenen grubun yaşlılar olduğu dikkate alındığında, bu konuyla ilgili politik
uygulamaların gerekliliğinin kaçınılmaz olduğu söylenebilir.

 

Yazar

Fedayi YAĞAR

 

PDF

You may also like...